Kia tin rằng 

đam mê khám phá

là động lực tạo nên nguồn cảm hứng bất tận.

Đó là lí do để Kia mang đến

những không gian di chuyển truyền cảm

hứng và tối ưu thời gian – Nguồn tài nguyên

quý giá nhất của khách hàng

trong từng hành trình đồng hành cùng nhau.

Kia tin rằng 

đam mê khám phá

là động lực tạo nên nguồn cảm hứng bất tận.

Đó là lí do để Kia mang đến

những không gian di chuyển truyền cảm

hứng và tối ưu thời gian – Nguồn tài nguyên

quý giá nhất của khách hàng

trong từng hành trình đồng hành cùng nhau.

OPPOSITES UNITED

Lấy cảm hứng từ thực tại nhiều thay đổi, Triết lý mới Opposite United 

là nền tảng cho tất cả những sáng tạo và là điểm nhấn tạo nên sự khác biệt của thương hiệu Kia.

Thông qua việc gắn kết những mặt đối lập, Kia kiến tạo nên tổng thể hoàn hảo, từ đó truyền cảm hứng 

về việc bước ra khỏi vùng an toàn và khai mở những góc nhìn hoàn toàn mới.

OPPOSITES UNITED

Lấy cảm hứng từ thực tại nhiều thay đổi, Triết lý mới Opposite United 

là nền tảng cho tất cả những sáng tạo và là điểm nhấn tạo nên sự khác biệt của thương hiệu Kia.

Thông qua việc gắn kết những mặt đối lập, Kia kiến tạo nên tổng thể hoàn hảo, từ đó truyền cảm hứng 

về việc bước ra khỏi vùng an toàn và khai mở những góc nhìn hoàn toàn mới.

THẾ HỆ SẢN PHẨM MỚI

Không đơn thuần chỉ là phương tiện di chuyển, Kia là người bạn đồng hành trọn đời của khách hàng, mang đến không gian tiện nghi, thoải mái và gia tăng sự kết nối qua những hành trình cùng nhau.

THẾ HỆ

SẢN PHẨM MỚI

Không đơn thuần chỉ là phương tiện di chuyển, Kia là người bạn đồng hành trọn đời của khách hàng, mang đến không gian tiện nghi, thoải mái và gia tăng sự kết nối qua những hành trình cùng nhau.

Khác biệt

(Bold)

Nguyên bản

(Original)

Độc đáo

(Inventive)

SHOWROOM
NHẬN DIỆN MỚI